NÁŠ TÝM


profilovka Bara

MgA. Bára Pertlová

spoluzakladatelka a provozní ateliéru

Vzdělání:
Textilní výtvarnictví na Střední průmyslové škole textilní v Brně
Ateliér malby pod vedením prof. Daniela Balabána, akad. malíře na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě
Pedagogika odborných předmětu na Pedagogické Fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Studijní stáž na Akademii sztuk pieknych ve Varšavě v ateliéru malířství prof. Leona Tarasewicze
Pracovní stáž na Akademii umení v Banské Bystrici, kde jsem učila figurální kresbu a působila jako asistentka vedoucího ateliéru ak. mal. Štefana Balásze.

Tvorba:
Nejčastěji maluji obrazy, ale v mé tvorbě se občas objevují i jiné formy jako objekt, instalace, animace nebo performance. Zajímají mě lidé a jejich vztahy, proto se v mých obrazech objevuje figura nebo její fragmenty, později se do mých obrazů dostal motiv květů, nejde však o zátiší, květina je spíše symbolem a má zobrazení figury zastoupit.

Je mi dobře v kreativním prostředí a ve společnosti dětí, proto bylo již od studií mým snem založit ateliér pro děti, kde jsem nejdříve působila i jako lektorka. Nyní se „doma“ věnuji svým dvěma malým dětem a v ateliéru se starám o jeho provoz.


profilovka Magda

BcA. Magdaléna Pacáková

lektorka

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 6–10 LET
  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 9–15 LET
  • VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY / 9–15 LET
  • KURZY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ / 15–99 LET

Vzdělání:
Bakalářské studium: Ateliér sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Stáž v ateliéru grafiky I na AVU
Stáž v ateliéru textilní tvorby na UMPRUM
Nyní studuji Ekologickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Tvorba:
Věnuji se malbě, grafice, šití, nebo videu.

Baví mě dětská fantazie a vynalézavost, kterou se ráda nechávám inspirovat. Ve volném čase vedu skautský oddíl a tetuju.


profilovka Eliska

Mgr. Eliška Šachová

lektorka

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 4–6 LET
  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 6–10 LET
  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 9–15 LET

Vzdělání:
Grafický design na Střední škole G.A.P. education
Bakalářské studium: Výtvarná výchova pro pomáhající profese na Pdf UJEP
Magisterské studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Pdf UK
Kurz Arteterapie a artefiletiky v rámci studií na UJEP

Tvorba:
Ve své tvorbě se věnuji široké škále výtvarných výpovědí, například multimediální tvorba, performance a prostorová tvorba, kresba, malba a grafika.

Již od studia na střední škole se věnuji výtvarnému vedení dětí. O současné době se hovoří jako o době vizuální, kdy se svět obrací k obrazu, proto si myslím, že je důležité u dětí rozvíjet vizuální gramotnost, primárně vidět a vnímat svět okolo nás.


profilovka lektorka Jantra

BcA. Jantra Šímová

lektorka

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 6–10 LET

Vzdělání:
Střední a vyšší soukromá škola grafická v Jihlavě
Fakulta výtvarných umění v Brně, ateliér Kresby a grafiky
Od roku 2021 studuji na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Ilustrace a grafiky.
Stáž v ateliéru Sochařství na UMPRUM.

Tvorba:
Věnuji se hlavně malbě akrylem a v poslední době hodně pracuji s akvarelem. Mé témata jsou úzce spjatá s přírodou. Zajímá mě jak domovská krajina, tak fantaskní a zasněné světy s vymyšleným příběhem. Čerpám z osobních prožitků, drobných činností a dobrodružství všedních dní. Ráda pracuji i nejrůznějšími grafickými technikami: od dřevořezu přes hlubotisk až po litografii.


profilovka Jarka

Mgr. art. Jarka Korenčík

lektorka

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 2–4 ROKY s doprovodem
  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 6–10 LET

Vzdělání:
Střední škola užitkového výtvarnictví v Topoľčanech, obor keramika
Akademie umění v Banské Bystrici, Fakulta výtvarných umění, Katedra grafiky, Atelier volné grafické tvorby
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Doplňující pedagogické studium

Tvorba:
Ve své tvorbě využívám kresbu, grafiku, malbu, kombinované techniky a koláž. Vycházím z přírody, architektury a prvků, které mně obklopují a inspirují a které dál stylizuji do abstraktních tvarů. Ráda se vyjadřuji volnou, dynamickou kresbou, ale i strohými skicovitými liniemi. Věnuji se také fotografii, kterou zpracovávám v další mojí tvorbě.

Po studiu jsem učila na Střední škole užitkového výtvarnictví, výtvarné předměty a teorii. V současné době působím na výtvarných workshopech a v atelierech organizujících výtvarné kurzy pro děti. Tvorba s dětmi mne baví, rozvíjení jejich fantazie, vidění a kreativního tvoření. Jejich bezprostřední projev a lehkost bytí jsou pro mně velkou inspirací.


Dřívější členové týmu ateliéru: 

MgA. Michaela Bachoríková

spoluzakladatelka, provozní ateliéru a lektorka pro děti i dospělé

MgA. Miroslava Vitásková

lektorka pro děti

Sofie Tobiášová

lektorka pro děti

MgA. Erika Knoppová

lektorka pro děti

Mgr. art. Ema Stasová

lektorka pro děti i dospělé – pracovní stáž Erasmus