Nástěnka 

ZÁPIS NA LESNÍ VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2023

Máme v názvu „lesní“ protože (pokud to počasí dovoluje) netrávíme všechny dny tvorbou jen v ateliéru, ale také v přírodě  – na výletech...

Jarní prázdniny

My si v ateliéru na jarňáky volno neděláme, protože k nám chodí děti z různých částí Prahy a tak je má každý jindy. V termín, kdy...

PŘÍPRAVKA NA TALENTOVKY 10 – 15 let

Nový dvouhodinový kurz pro všechny, kteří se aktivně chystají na talentové zkoušky a potřebují pomoci a poradit hlavně v kresbě a...

Pro koho je náš ateliér?

Ateliér je otevřený pro děti od 2 let do 15 let a občas i pro mládež a dospělé.

Do kroužku přijímáme děti již od 2 a až do 15ti let. Kroužky jsou rozděleny podle věkových kategorií, ale někdy v nich mohou být společně mladší i starší děti například v případě sourozenců, kteří chtějí být společně v jedné skupince, a ani nerozdělujeme děti na začátečníky a pokročilé, protože ke každému přistupujeme osobně a s každým zvlášť hledáme společně tu nejlepší cestu. Děti se tak vzájemně inspirují a motivují, a v tom vidíme přínos smíšených skupinek. Abychom se mohli každému věnovat individuálně, jsou naše kroužky po malých skupinkách.

Děti od 2 do 4 let navštěvují kroužek v doprovodu (nejčastěji s jedním rodičem) a to v dopoledních termínech.

Pro děti od 4 let a více jsou odpolední termíny výtvarného kroužku bez doprovodu.

Pro děti 10–15 let je i náš nový kurz PŘÍPRAVA NA TALENTOVKY, kde se zaměřujeme na přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední škole nebo gymnáziu s výtvarným zaměřením.

Pro mládež a dospělé míváme workshopy o víkendech – plánované termíny vypisujeme na naši nástěnku.

 

Jaké kurzy nabízíme?

 

 • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI  2–4 ROKY

Kroužek je pro děti v doprovodu jednoho dospělého, který je takovým jeho pomocníkem, je tam ten čas s ním, ale nechává jej tvořit co možná nejvíc samostatně a do samotného díla dítěte VŮBEC nezasahuje.  Na kroužku inspirujeme rodiče jak tvořit s takto malými dětmi i doma. V kroužku je pro nás hlavním a základním bodem SVOBODA dětského výtvarného projevu. Netvoříme nic podle návodu ani netvoříme za dítě. Zaměřujeme se na samotný proces tvorby více než na výsledné dílo. Chceme dětem poskytnout čas a prostor k volné tvorbě v ateliéru, kde se nemusí bát, že něco umažou, tak jako doma :-).  

 

 • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI  4–6 , 6–10 a 10–15 LET

Děti předškolního věku mají velkou míru fantazie a mají potřebu ji projevovat, proto je necháváme tvořit převážně volně a poskytujeme jim tak prostor k sebevyjádření. Na lekcích se naučí základy, které pak využijí v další výtvarné činnosti. 

U starších dětí dál rozvíjíme (nebo někdy znovu probouzíme) jejich fantazii, kreativní myšlení, výtvarné cítění a sebevědomí a vedeme je k samostatnému výtvarnému uvažování. 

Děti tvoří podle skutečnosti (zátiší, portrét, plenér,…) i podle vlastní fantazie, kdy mají možnost volby vlastních námětů, která se učí originálně zpracovávat. Vedeme děti k tomu, aby se naučily správně vnímat a tvořit kompozici, barevnost, světlo, prostor a výtvarný výraz.

Naše lekce jsou pestré na různé techniky, které děti učíme používat i vhodně kombinovat. Zaměřujeme se na umělecké obory jako je kresba, malba, grafické techniky, socha, ale také nové media (video, animace,…) a seznamujeme děti také s designem (grafický, produktový, textilní,…).

Učíme děti také vzájemné spolupráci na společných obrazech a projektech.

 

 • PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY  / 10 +

V přípravce na talentovky se zaměřujeme na aktivní přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední školy nebo gymnázia s výtvarným zaměřením. Věnujeme se zadáním z talentových zkoušek, studijní kresbě podle předlohy, trénování perspektivy, stínování, anatomii, součástí kurzu je i individuální konzultace s lektorkou a výběr domácích prací do portfolia.

 

Tvoříme i venku v plenéru a v rámci výuky také navštěvujeme galerie a pořádáme výstavy děl našich studentů.

Jaké techniky v ateliéru učíme?

 • KRESBU
  • uhlem
  • rudkou
  • tužkou
  • tuší
 • PASTEL (techniku na pomezí kresby a malby) – suchým i olejovým pastelem
 • MALBU
  • temperou, akrylem, akvarelovou a kvašovou malbu i olejomalbu
  • míchání barevných pigmentů
  • malbu na plátno
  • akční malbu – dripping a slash painting
  • malbu špachtlemi a jiné „neštětcové“ techniky
  • malbu na vodní hladině olejovými barvami a mramorování papíru
 • GRAFICKÉ TECHNIKY
  • tisk z výšky – polystyrénoryt, linoryt
  • tisk z hloubky – papíroryt, suchá jehla 
  • tisk z plochy – monotyp, tisk z koláže
  • šablonový tisk – sítotisk
 • KOLÁŽ, FROTÁŽ, MUCHLÁŽ a ASAMBLÁŽ
 • PROSTOROVOU TVORBU
  • objekty a sochy z různých materiálů (papír, přírodniny, textil, korálky atd…)
  • modelování ze sochařské hlíny
  • odlívání ze sádry
  • kašírování
 • kombinování technik

Tým ateliéru

LEKTORKY

MgA. Bára Pertlová

MgA. Bára Pertlová

spoluzakladatelka a provozní ateliéru

Vzdělání:
Textilní výtvarnictví na Střední průmyslové škole textilní v Brně
Ateliér malby pod vedením prof. Daniela Balabána, akad. malíře na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě
Pedagogika odborných předmětu na Pedagogické Fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě

Stáže:
studijní stáž na Akademii sztuk pieknych ve Varšavě v ateliéru malířství prof. Leona Tarasewicze
pracovní stáž na Akademii umení v Banské Bystrici, kde jsem učila figurální kresbu a působila jako asistentka vedoucího ateliéru ak. mal. Štefana Balásze.

Po studiu se kromě vlastní umělecké tvorby věnuji Ateliéru Kroužek.

Tvorba:
Nejčastěji maluji obrazy, ale v mé tvorbě se občas objevují i jiné formy jako objekt, instalace, animace nebo performance. Zajímají mě lidé a jejich vztahy, proto se v mých obrazech objevuje figura nebo její fragmenty, později se do mých obrazů dostal motiv květů, nejde však o zátiší, květina je spíše symbolem a má zobrazení figury zastoupit.

LEKTORKY

Magdaléna Pacáková

Magdaléna Pacáková

lektorka

Vzdělání:
Od roku 2018 studuji v Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Stáže:
2020 Akademie výtvarných umění v Praze - Ateliér grafiky I
2022 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Ateliér Textilní tvorby.

Tvorba:
Věnuji se malbě, grafice, šití, nebo videu. Baví mě dětská fantazie a vynalézavost, kterou se ráda nechávám inspirovat. Ve volném čase vedu skautský oddíl, studuji evoluční biologii a tetuju.

LEKTORKY

Mgr. Eliška Šachová

Mgr. Eliška Šachová

lektorka

Vzdělání:
Grafický design na Střední škole G.A.P. education
Kurz Arteterapie a artefiletiky v rámci studií na UJEP
Bakalářské studium: Výtvarná výchova pro pomáhající profese na Pdf UJEP
Magisterské studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Pdf UK

Již od studia na střední škole se věnuji výtvarnému vedení dětí. O současné době se hovoří jako o době vizuální, kdy se svět obrací k obrazu, proto si myslím, že je důležité u dětí rozvíjet vizuální gramotnost, primárně vidět a vnímat svět okolo nás.

Tvorba:
Ve své tvorbě se věnuji široké škále výtvarných výpovědí, například multimediální tvorba, performance a prostorová tvorba, kresba, malba a grafika.

LEKTORKY

Jantra Šímová

Jantra Šímová

lektorka

Vzdělání:
Střední a vyšší soukromá škola grafická v Jihlavě
Fakulta výtvarných umění v Brně, ateliér Kresby a grafiky
Od roku 2021 studuji na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Ilustrace a grafiky. Aktuálně jsem na stáži v ateliéru Sochařství.

Tvorba:
Věnuji se hlavně malbě akrylem a v poslední době hodně pracuji s akvarelem. Mé témata jsou úzce spjatá s přírodou. Zajímá mě jak domovská krajina, tak fantaskní a zasněné světy s vymyšleným příběhem. Čerpám z osobních prožitků, drobných činností a dobrodružství všedních dní. Ráda pracuji i nejrůznějšími grafickými technikami: od dřevořezu přes hlubotisk až po litografii.

LEKTORKY

Mgr. art. Jarka Korenčík

Mgr. art. Jarka Korenčík

lektorka

Vzdělání:
Střední škola užitkového výtvarnictví v Topoľčanech, obor keramika
Akademie umění v Banské Bystrici, Fakulta výtvarných umění, Katedra grafiky, Atelier volné grafické tvorby
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Doplňující pedagogické studium Po studiu jsem učila na Střední škole užitkového výtvarnictví, výtvarné předměty a teorii.

V současné době působím na výtvarných workshopech a v atelierech organizujících výtvarné kurzy pro děti.

Tvorba:
Ve své tvorbě využívám kresbu, grafiku, malbu, kombinované techniky a koláž. Vycházím z přírody, architektury a prvků, které mně obklopují a inspirují a které dál stylizuji do abstraktních tvarů. Ráda se vyjadřuji volnou, dynamickou kresbou, ale i strohými skicovitými liniemi. Věnuji se také fotografii, kterou spracovávám v další mojí tvorbě.
Baví mně tvorba s dětmi, rozvíjení jejich fantazie, vidění a kreativního tvoření. Jejich bezprostřední projev a lehkost bytí jsou pro mně velkou inspirací.

Dřívější členové týmu ateliéru: 

MgA. Michaela Bachoríková / spoluzakladatelka, provozní ateliéru a lektorka pro děti i dospělé

MgA. Miroslava Vitásková / lektorka pro děti 

Sofie Tobiášová / lektorka pro děti 

MgA. Erika Knoppová / lektorka pro děti

Mgr. art. Ema Stasová / lektorka pro děti i dospělé

 

 

 

 

Proč ateliér kroužek vznikl?

Projekt ateliér kroužek vznikl z lásky k umění a designu a také z touhy vystoupit z bubliny uměleckého světa, tzn. netvořit jen své umění, ale podělit se o vlastní zkušenosti z vlastního uměleckého vzdělání a praxe a propojovat umění s každodenním životem všech lidí – nejen nadaných, ale prostě všech, kteří o umění mají zájem a chtějí jej tvořit.

Chceme dětem i dospělým v ateliéru ukázat škálu možností jak umění dostat do svého života, co vše je umění a design a jaké jsou možné přístupy.

Naším mottem je, že chceme inspirovat děti i dospělé, ať se ponoří do toho co je baví a rozvíjí se v tom, protože to má smysl!

Proč si vybrat náš ateliér?

 • neděláme talentové zkoušky = umění je pro každého a ne jen pro více talentované
 • podporujeme spolupráci dětí ve věkově široké skupině = mohou tak společně chodit sourozenci
 • věnujeme se všem podle jejich potřeb individuálně = každý pracuje svým tempem
 • kurzy jsou v malé skupině = máme na děti čas
 • nevyrábíme nic podle návodu a výsledkem nejsou od všech stejné výtvory = podporujeme originalitu
 • vytváříme malý, stálý kolektiv, kde se známe = těšíme se na sebe
 • věnujeme se široké škále výtvarných oborů a technik = kresbě malbě, grafice, soše i jiným mediím
 • nejmenší děti (2-4 roky) navštěvují kroužek s doprovodem, ale doprovod ani lektor netvoří za ně, děti si tvoří vlastní výtvory = radují se z vlastních úspěchů
 • ateliér je velký a prostorný – každý má svůj malířský stojan, prostor na stole k samostatné práci a navíc i prostor k práci na společných dílech či společným hovorům o tématech lekcí
 • chodíme tvořit ven do plenéru = jsme na vzduchu
 • chodíme společně do galerií = inspirujeme se současným uměním
 • pořádáme každý rok výstavu všem dětem z ateliéru

Jak se k nám přihlásit?

1. krok: vyplnění přihlášky
Nejprve prosím vyplňte naši přihlášku

2. krok: úhrada faktury

Když bude ve Vámi vybraném termínu stále volné místo, pošleme Vám fakturu k zaplacení kurzovného. Po jejím zaplacení, budete mít místo rezervováno.

Pokud bude kapacita daného kurzu zaplněna, nabídneme Vám jiný termín, který je aktuálně volný.

Chcete si náš kroužek nejdříve zkusit?

V přihlášce dejte do poznámky – „zkušební lekce“ a až podle Vaší zkušenosti se rozhodnete, jestli se přihlásíte na celé pololetí. Nebo je možné se na zkušební lekci objednat i telefonicky na 774 484 810 nebo přes mail kurzy@atelierkrouzek.cz.