Novinky z Nástěnky

LESNÍ VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

Příměšťák má v názvu „lesní“, protože nebudeme trávit dny jen v ateliéru, ale také v přírodě (v lese), kam si vyrazíme na výlety. PRO...

Otevíráme pro vás další nový ateliér na adrese Vlkova 23, Praha 3!

Srdečně zveme na výstavu!

KURZ ZÁKLADY VÝTVARNÝCH TECHNIK pro mládež a dospělé

Kurz základů výtvarných technik je vhodný pro každého začátečníka či mírně pokročilého účastníka, který se chce seznámit s kreslířskými či malířskými...

1 2

Pro koho je náš ateliér?

Ateliér je otevřený pro děti od 2 let, mládež i dospělé.

Do kroužků přijímáme děti již od 2 a až do 15ti let. Kroužky jsou rozděleny podle věkových kategorií, ale někdy v nich mohou být společně mladší i starší děti například v případě sourozenců, kteří chtějí být společně v jedné skupince, a ani nerozdělujeme děti na začátečníky a pokročilé, protože ke každému přistupujeme osobně a s každým zvlášť hledáme společně tu nejlepší cestu. Děti se tak vzájemně inspirují a motivují, a v tom vidíme přínos smíšených skupinek. Abychom se mohli každému věnovat individuálně, jsou naše kroužky po malých skupinkách.

Děti od 2 do 4 let navštěvují kroužek v doprovodu (nejčastěji s jedním rodičem) a to v dopoledních termínech.

Pro děti od 4 let a více jsou odpolední termíny výtvarného kroužku bez doprovodu.

Pro děti 10–15 let je i náš nový kurz PŘÍPRAVA NA TALENTOVKY, kde se zaměřujeme na přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední škole nebo gymnáziu s výtvarným zaměřením.

Pro mládež a dospělé jsou večerní kurzy ZÁŽITKOVÝ VÝTVARNÝ KURZ a kurz ZÁKLADY VÝTVARNÝCH TECHNIK.

Aktuální a plánované kurzy a workshopy můžete sledovat na naší nástěnce.

Jak kurzy vedeme?

DĚTSKÉ KROUŽKY

 • 2–4 ROKY

Kroužek je pro děti v doprovodu jednoho dospělého, který je takovým jeho pomocníkem, je tam ten čas s ním, ale nechává jej tvořit co možná nejvíc samostatně a do samotného díla dítěte VŮBEC nezasahuje.  Na kroužku inspirujeme rodiče jak tvořit s takto malými dětmi i doma. V kroužku je pro nás hlavním a základním bodem SVOBODA dětského výtvarného projevu. Netvoříme nic podle návodu ani netvoříme za dítě. Zaměřujeme se na samotný proces tvorby více než na výsledné dílo. Chceme dětem poskytnout čas a prostor k volné tvorbě v ateliéru, kde se nemusí bát, že něco umažou, tak jako doma :-).  

 • 4–7 , 7–10 a 10–15 LET

Děti předškolního věku mají velkou míru fantazie a mají potřebu ji projevovat, proto je necháváme tvořit převážně volně a poskytujeme jim tak prostor k sebevyjádření. Na lekcích se naučí základy, které pak využijí v další výtvarné činnosti. 

U starších dětí dál rozvíjíme (nebo někdy znovu probouzíme) jejich fantazii, kreativní myšlení, výtvarné cítění a sebevědomí a vedeme je k samostatnému výtvarnému uvažování. 

Děti tvoří podle skutečnosti (zátiší, portrét, plenér,…) i podle vlastní fantazie, kdy mají možnost volby vlastních námětů, která se učí originálně zpracovávat. Vedeme děti k tomu, aby se naučily správně vnímat a tvořit kompozici, barevnost, světlo, prostor a výtvarný výraz.

Naše lekce jsou pestré na různé techniky, které děti učíme používat i vhodně kombinovat. Zaměřujeme se na umělecké obory jako je kresba, malba, grafické techniky, socha, ale také nové media (video, animace,…) a seznamujeme děti také s designem (grafický, produktový, textilní,…).

Učíme děti také vzájemné spolupráci na společných obrazech a projektech.

 • PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY  / 10–15 LET

V přípravce na talentovky se zaměřujeme na aktivní přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední školy nebo gymnázia s výtvarným zaměřením. Věnujeme se zadáním z talentových zkoušek, studijní kresbě podle předlohy, trénování perspektivy, stínování, anatomii, součástí kurzu je i individuální konzultace s lektorkou a výběr domácích prací do portfolia.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

 • KURZ ZÁKLADY KRESBY A MALBY 
  V kurzu se zaměřujeme na seznámení začátečníka či mírně pokročilého účastníka s nejzákladnějšími principy kresby (uhlík, rudka, tužka, pastel) a jejími výrazovými prostředky (bod, linie, tvar) a malby – míchání barev, techniky akvarelu, akrylu i oleje.

Nasloucháme a snažíme se vyhovět Vašim požadavkům. Na základě kolektivních nebo individuálních konzultací společně zjistíme, která technika je pro Vás to „pravé ořechové“ a kterou v budoucnu můžete rozvíjet. Klademe si za cíl Vás na kurzu seznámit s širokou oblastí umění, ve kterém si každý může vybrat díky své krásné různorodosti

 • KURZ ZÁŽITKOVÁ KRESBA A MALBA 

Tento kurz vedeme jako relaxačno-tvořivý. Snažíme se, aby jste si po náročných dnech v práci u nás mohli odpočinout a zregenerovat se, strávit čas při pozitivním účinku umění, který s sebou přináší zábavu, objevování vlastního stylu a sebe samého, zapojováním smyslového vnímání při tvoření. Dáváme Vám PROSTOR, abyste mohli pracovat zcela volně na Vámi zvoleném námětu, ale také jsme připraveni Vám pomoci pokud vlastní námět ještě hledáte, v ateliéru jsou k dispozici umělecké reprodukce a zajímavé fotografie pro možnost malování i podle předlohy. RÁDI VÁS PROVEDEME celým procesem tvorby obrazu od jeho začátku až do konce.

Tvoříme i venku v plenéru a v rámci výuky také navštěvujeme galerie a pořádáme výstavy děl našich studentů (dětí i dospělých).

Jaké techniky v ateliéru učíme?

 • KRESBU
  • uhlem
  • rudkou
  • tužkou
  • tuší
 • PASTEL (techniku na pomezí kresby a malby) – suchým i olejovým pastelem
 • MALBU
  • temperou, akrylem, akvarelovou a kvašovou malbu i olejomalbu
  • míchání barevných pigmentů
  • malbu na plátno
  • akční malbu – dripping a slash painting
  • malbu špachtlemi a jiné „neštětcové“ techniky
  • malbu na vodní hladině olejovými barvami a mramorování papíru
 • GRAFICKÉ TECHNIKY
  • tisk z výšky
  • sítotisk
  • monotyp
 • KOLÁŽ, FROTÁŽ, MUCHLÁŽ a ASAMBLÁŽ
 • PROSTOROVOU TVORBU
  • objekty z papíru
  • modelování ze sochařské hlíny
  • odlívání ze sádry
  • kašírování
 • kombinování technik

Lektorky

LEKTORKY

MgA. Bára Pertlová

MgA. Bára Pertlová

spoluzakladatelka, vedoucí ateliéru a lektorka

Vzdělání:
Textilní výtvarnictví na Střední průmyslové škole textilní v Brně
Ateliér malby pod vedením prof. Daniela Balabána, akad. malíře na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě
Pedagogika odborných předmětu na Pedagogické Fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě

Stáže:
studijní stáž na Akademii sztuk pieknych ve Varšavě v ateliéru malířství prof. Leona Tarasewicze
pracovní stáž na Akademii umení v Banské Bystrici, kde jsem učila figurální kresbu a působila jako asistentka vedoucího ateliéru ak. mal. Štefana Balásze.

Po studiu se kromě vlastní umělecké tvorby věnuji Ateliéru Kroužek.

Tvorba:
Nejčastěji maluji obrazy, ale v mé tvorbě se občas objevují i jiné formy jako objekt, instalace, animace nebo performance. Zajímají mě lidé a jejich vztahy, proto se v mých obrazech objevuje figura nebo její fragmenty, později se do mých obrazů dostal motiv květů, nejde však o zátiší, květina je spíše symbolem a má zobrazení figury zastoupit.

LEKTORKY

Magdaléna Pacáková

Magdaléna Pacáková

lektorka

Vzdělání:
Od roku 2018 studuji v Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Stáže:
2020 Akademie výtvarných umění v Praze - Ateliér grafiky I
2022 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Ateliér Textilní tvorby.

Tvorba:
Věnuji se malbě, grafice, šití, nebo videu. Baví mě dětská fantazie a vynalézavost, kterou se ráda nechávám inspirovat. Ve volném čase vedu skautský oddíl, studuji evoluční biologii a tetuju.

LEKTORKY

Mgr. Eliška Šachová

Mgr. Eliška Šachová

lektorka

Vzdělání:
Grafický design na Střední škole G.A.P. education
Kurz Arteterapie a artefiletiky v rámci studií na UJEP
Bakalářské studium: Výtvarná výchova pro pomáhající profese na Pdf UJEP
Magisterské studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Pdf UK

Již od studia na střední škole se věnuji výtvarnému vedení dětí. O současné době se hovoří jako o době vizuální, kdy se svět obrací k obrazu, proto si myslím, že je důležité u dětí rozvíjet vizuální gramotnost, primárně vidět a vnímat svět okolo nás.

Tvorba:
Ve své tvorbě se věnuji široké škále výtvarných výpovědí, například multimediální tvorba, performance a prostorová tvorba, kresba, malba a grafika.

LEKTORKY

Mgr. art. Ema Stasová

Mgr. art. Ema Stasová

lektorka

Vzdělání:
Střední škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Ateliér kritické analýzy obrazu pod vedením doc. Štefana Balázse, ArtD., akad. mal. , I. stupeň bakalářskeho studia v oboru Malba, II. stupeň magisterského studia v oboru Volné výtvarní umění

Stáže:
Kromě vlastní soukromé tvorby funguji ve výtvarných ateliérech organizující kurzy a workshopy pro veřejnost. Moje předchozí zkušenost byla v Atelieru malování Kreslení v Praze v rámci pracovní stáže. Během studia jsem pracovala jako učitel v Soukromé umělecké základní škole Ľubomíra Hoľmu na Slovensku.

Tvorba:
Malba jako médium dominuje v mé umělecké praxi, které začalo studováním reality, především prostorů a jejich fragmentů. Od reality a skutečnosti se moje tvorba posunula do abstraktní roviny s elementárními geometrickými tvary. V současnosti mapuji vlastní vnitřní prostory zastupující duchovní principy kladoucí důraz na vědomé a nevědomé stránky duše a mysli v symbolicko - konstruktivních polohách.

LEKTORKY

Jantra Šímová

Jantra Šímová

lektorka

Vzdělání:
Střední a vyšší soukromá škola grafická v Jihlavě
Fakulta výtvarných umění v Brně, ateliér Kresby a grafiky
Od roku 2021 studuji na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Ilustrace a grafiky. Aktuálně jsem na stáži v ateliéru Sochařství.

Tvorba:
Věnuji se hlavně malbě akrylem a v poslední době hodně pracuji s akvarelem. Mé témata jsou úzce spjatá s přírodou. Zajímá mě jak domovská krajina, tak fantaskní a zasněné světy s vymyšleným příběhem. Čerpám z osobních prožitků, drobných činností a dobrodružství všedních dní. Ráda pracuji i nejrůznějšími grafickými technikami: od dřevořezu přes hlubotisk až po litografii.

MgA. Mirka Vitásková

Působila v ateliéru jako lektorka v letech 2017 a 2018.

Jak ateliér kroužek vznikal?

První výtvarné kroužky pro děti založila Lenka Kamínková v roce 2009 v Brně Židenicích s názvem Ze školy do ateliéru, od té doby se kroužky několikrát po Brně stěhovaly, měnily název i spolupráci s jinými umělci.
Nejvíce se ateliér rozvíjel v prostorách v Králově Poli v Brně ve spolupráci s Hankou Linhartovou, která ateliér převzala a vede jej dodnes. 
Od roku 2017 provozujeme ateliér v Modřicích u Brna, který už nese současný název Ateliér Kroužek a vede jej Lenka Kamínková.

První ateliér v Praze otevřela Lenka Kamínková ve spolupráci s Bárou Pertlovou (dříve Kamínkovou) a Michaelou Bachoríkovou na Žižkově v roce 2015. Jmenuje se Ateliér Kroužek už od svého založení, ale adresu také několikrát změnil i když jen v rámci Žižkova, kterému jsme stále věrni a letos jsme tu otevřeli i druhý ateliér. Ateliéry v Praze vede Bára Pertlová. 

Jak se k nám přihlásit?

1. krok: vyplnění přihlášky
Nejprve prosím vyplňte naši přihlášku. Je možné ji vyřídit i telefonicky na 774 484 810.

2. krok: úhrada faktury

Když bude ve Vámi vybraném termínu stále volné místo, pošleme Vám fakturu k zaplacení kurzovného. Po jejím zaplacení, budete mít místo rezervováno.

Pokud bude kapacita daného kurzu zaplněna, nabídneme Vám jiný termín, který je aktuálně volný.

Chcete si náš kroužek nejdříve zkusit?

V přihlášce dejte do poznámky – „zkušební lekce“ a až podle Vaší zkušenosti se rozhodnete, jestli se přihlásíte na celé pololetí.