Proč si vybrat náš ateliér?

 • neděláme talentové zkoušky = umění je pro každého a ne jen pro více talentované
 • podporujeme spolupráci dětí ve věkově široké skupině = mohou tak společně chodit sourozenci
 • věnujeme se všem podle jejich potřeb individuálně = každý pracuje svým tempem
 • kurzy jsou v malé skupině = máme na děti čas
 • nevyrábíme nic podle návodu a výsledkem nejsou od všech stejné výtvory = podporujeme originalitu
 • vytváříme malý, stálý kolektiv, kde se známe = těšíme se na sebe
 • věnujeme se široké škále výtvarných oborů a technik = kresbě malbě, grafice, soše i jiným mediím
 • nejmenší děti (2-4 roky) navštěvují kroužek s doprovodem, ale doprovod ani lektor netvoří za ně, děti tvoří vlastní výtvory = radují se z vlastních úspěchů
 • ateliér je velký a prostorný – každý má svůj malířský stojan a místo na práci u stolu
 • pracujeme na společných dílech a společně mluvíme o tématech děl = jsme kolektiv
 • chodíme tvořit ven do plenéru = jsme na vzduchu
 • chodíme společně do galerií = inspirujeme se současným uměním
 • pořádáme každý rok výstavu všem dětem z ateliéru

 

 

Proč ateliér kroužek vznikl?

Projekt ateliér kroužek vznikl z lásky k umění a designu a také z touhy vystoupit z bubliny uměleckého světa, tzn. netvořit jen své umění, ale podělit se o vlastní zkušenosti z vlastního uměleckého vzdělání a praxe a propojovat umění s každodenním životem všech lidí – nejen nadaných, ale prostě všech, kteří o umění mají zájem a chtějí jej tvořit.

Chceme dětem i dospělým v ateliéru ukázat škálu možností jak umění dostat do svého života, co vše je umění a design a jaké jsou možné přístupy.

Naším mottem je, že chceme inspirovat děti i dospělé, ať se ponoří do toho co je baví a rozvíjí se v tom, protože to má smysl!

 

 

Pro koho tu jsme?

Ateliér je otevřený pro děti od 2 let do 15 let a občas i pro mládež a dospělé 15 – 99 let.

Kurzy pro děti jsou rozděleny podle věkových kategorií, ale někdy v nich mohou být společně mladší i starší děti například v případě sourozenců, kteří chtějí být společně v jedné skupince, a ani nerozdělujeme děti na začátečníky a pokročilé, protože ke každému přistupujeme osobně a s každým zvlášť hledáme společně tu nejlepší cestu. Děti se tak vzájemně inspirují a motivují, a v tom vidíme přínos smíšených skupinek. Abychom se mohli každému věnovat individuálně, jsou naše kroužky po malých skupinkách.

Děti od 2 do 4 let navštěvují kroužek v doprovodu (nejčastěji s jedním rodičem) a to v dopoledních termínech.

Pro děti od 4 do 15 let jsou odpolední termíny výtvarného kroužku už bez doprovodu.

Pro děti od 9 do 15 let je i náš kurz PŘÍPRAVA NA TALENTOVKY, kde se zaměřujeme na přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední škole nebo gymnáziu s výtvarným zaměřením.

Pro mládež a dospělé – plánované termíny kurzů vypisujeme pod rozvrh.

 

Jaké techniky v ateliéru učíme?

 • KRESBU
  • uhlem
  • rudkou
  • tužkou
  • tuší
 • PASTEL (techniku na pomezí kresby a malby) – suchým i olejovým pastelem
 • MALBU
  • temperou, akrylem, akvarelovou a kvašovou malbu i olejomalbu
  • míchání barevných pigmentů
  • malbu na plátno
  • akční malbu – dripping a slash painting
  • malbu špachtlemi a jiné „neštětcové“ techniky
  • malbu na vodní hladině olejovými barvami a mramorování papíru
 • GRAFICKÉ TECHNIKY
  • tisk z výšky – polystyrénoryt, linoryt
  • tisk z hloubky – papíroryt, suchá jehla 
  • tisk z plochy – monotyp, tisk z koláže
  • šablonový tisk – sítotisk
 • KOLÁŽ, FROTÁŽ, MUCHLÁŽ a ASAMBLÁŽ
 • PROSTOROVOU TVORBU
  • objekty a sochy z různých materiálů (papír, přírodniny, textil, korálky atd…)
  • modelování ze sochařské hlíny
  • odlívání ze sádry
  • kašírování
 • kombinování technik

Jak se k nám přihlásit?

1. krok: vyplnění přihlášky
Nejprve prosím vyplňte naši přihlášku

2. krok: úhrada faktury

Když bude ve Vámi vybraném termínu stále volné místo, pošleme Vám fakturu k zaplacení kurzovného. Po jejím zaplacení, budete mít místo rezervováno.

Pokud bude kapacita daného kurzu zaplněna, nabídneme Vám jiný termín, který je aktuálně volný.

Chcete si náš kroužek nejdříve zkusit?

V přihlášce dejte do poznámky – „zkušební lekce“ a až podle Vaší zkušenosti se rozhodnete, jestli se přihlásíte na celé pololetí. Nebo je možné se na zkušební lekci objednat i telefonicky na 774 484 810 nebo přes mail kurzy@atelierkrouzek.cz.