Novinky z Nástěnky

Sobotní dílna VINTAGE vánoční ozdoby 10. 12. 22

Srdečně zveme na naší příští dílnu ve spolupráci s kosmo_nauty!VINTAGE vánoční ozdoby! *Dílna bude v sobotu 10. prosince ve 14:00 – 15:30....

VÝTVARNÝ KURZ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

Kurz je vhodný jak pro mládež (od 15 let) tak pro dospělé až po seniory. Nasloucháme a snažíme se vyhovět...

PŘÍPRAVKA NA TALENTOVKY 10 – 15 let

Nový dvouhodinový kurz pro všechny, kteří se aktivně chystají na talentové zkoušky a potřebují pomoci a poradit hlavně v kresbě a...

KROUŽEK PRO DĚTI 2 AŽ 4 ROKY

Kroužek pro nejmenší je pro děti již od 2 let. Tento kroužek je pro děti v doprovodu jednoho dospělého, který je...

Pro koho je náš ateliér?

Ateliér je otevřený pro děti od 2 let, mládež i dospělé.

Do kroužku přijímáme děti již od 2 a až do 15ti let. Kroužky jsou rozděleny podle věkových kategorií, ale někdy v nich mohou být společně mladší i starší děti například v případě sourozenců, kteří chtějí být společně v jedné skupince, a ani nerozdělujeme děti na začátečníky a pokročilé, protože ke každému přistupujeme osobně a s každým zvlášť hledáme společně tu nejlepší cestu. Děti se tak vzájemně inspirují a motivují, a v tom vidíme přínos smíšených skupinek. Abychom se mohli každému věnovat individuálně, jsou naše kroužky po malých skupinkách.

Děti od 2 do 4 let navštěvují kroužek v doprovodu (nejčastěji s jedním rodičem) a to v dopoledních termínech.

Pro děti od 4 let a více jsou odpolední termíny výtvarného kroužku bez doprovodu.

Pro děti 10–15 let je i náš nový kurz PŘÍPRAVA NA TALENTOVKY, kde se zaměřujeme na přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední škole nebo gymnáziu s výtvarným zaměřením.

Pro mládež a dospělé je večerní výtvarný kurz.

Aktuální a plánované workshopy můžete sledovat na naší nástěnce.

Jaké kurzy nabízíme?

 

 • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI  2–4 ROKY

Kroužek je pro děti v doprovodu jednoho dospělého, který je takovým jeho pomocníkem, je tam ten čas s ním, ale nechává jej tvořit co možná nejvíc samostatně a do samotného díla dítěte VŮBEC nezasahuje.  Na kroužku inspirujeme rodiče jak tvořit s takto malými dětmi i doma. V kroužku je pro nás hlavním a základním bodem SVOBODA dětského výtvarného projevu. Netvoříme nic podle návodu ani netvoříme za dítě. Zaměřujeme se na samotný proces tvorby více než na výsledné dílo. Chceme dětem poskytnout čas a prostor k volné tvorbě v ateliéru, kde se nemusí bát, že něco umažou, tak jako doma :-).  

 

 • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI  4–7 , 6–10 a 10–15 LET

Děti předškolního věku mají velkou míru fantazie a mají potřebu ji projevovat, proto je necháváme tvořit převážně volně a poskytujeme jim tak prostor k sebevyjádření. Na lekcích se naučí základy, které pak využijí v další výtvarné činnosti. 

U starších dětí dál rozvíjíme (nebo někdy znovu probouzíme) jejich fantazii, kreativní myšlení, výtvarné cítění a sebevědomí a vedeme je k samostatnému výtvarnému uvažování. 

Děti tvoří podle skutečnosti (zátiší, portrét, plenér,…) i podle vlastní fantazie, kdy mají možnost volby vlastních námětů, která se učí originálně zpracovávat. Vedeme děti k tomu, aby se naučily správně vnímat a tvořit kompozici, barevnost, světlo, prostor a výtvarný výraz.

Naše lekce jsou pestré na různé techniky, které děti učíme používat i vhodně kombinovat. Zaměřujeme se na umělecké obory jako je kresba, malba, grafické techniky, socha, ale také nové media (video, animace,…) a seznamujeme děti také s designem (grafický, produktový, textilní,…).

Učíme děti také vzájemné spolupráci na společných obrazech a projektech.

 

 • PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY  / 10 +

V přípravce na talentovky se zaměřujeme na aktivní přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední školy nebo gymnázia s výtvarným zaměřením. Věnujeme se zadáním z talentových zkoušek, studijní kresbě podle předlohy, trénování perspektivy, stínování, anatomii, součástí kurzu je i individuální konzultace s lektorkou a výběr domácích prací do portfolia.

 

 • VÝTVARNÝ KURZ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ / 15 +

Nasloucháme a snažíme se vyhovět Vašim požadavkům. Na základě kolektivních i individuálních konzultacích se společně domluvíme jakým směrem se v rámci kurzu chcete posunout ve své výtvarné tvorbě.

Nabízíme výtvarné vedení pro úplné začátečníky i pro pokročilé a nebo Vám umožníme pracovat zcela volně na Vámi zvoleném námětu.

Začátečníky, kteří se chtějí věnovat spíše základům kresby a malby, seznamujeme s nejzákladnějšími principy kresby (uhlík, rudka, tužka, pastel) a jejími výrazovými prostředky (bod, linie, tvar) a malby – míchání barev, techniky akvarelu, akrylu i oleje.,

Inspirujeme tvorbou současných nebo starších umělců – v ateliéru jsou k dispozici umělecké reprodukce a zajímavé fotografie pro možnost malování i podle předlohy. Ale snažíme se vést i k vlastním parafrázím uměleckých děl a stylů. 

Umožňujeme vyzkoušet si více kresebných, malířských i grafických technik a pomáháme Vám zjistit, která technika je pro Vás ta pravá a kterou v budoucnu můžete rozvíjet.

Klademe si za cíl Vás na kurzu seznámit s širokou oblastí umění, ve kterém si každý může vybrat díky své krásné různorodosti  

Snažíme se, aby jste si po náročných dnech v práci u nás mohli odpočinout a zregenerovat se, strávit čas při pozitivním účinku umění, který s sebou přináší zábavu, objevování vlastního stylu a sebe samého, zapojováním smyslového vnímání při tvoření.

Dáváme Vám PROSTOR, abyste mohli pracovat zcela volně na Vámi zvoleném námětu, ale také jsme připraveni Vám pomoci pokud vlastní námět ještě hledáte, RÁDI VÁS PROVEDEME celým procesem tvorby obrazu od jeho začátku až do konce.

 

Tvoříme i venku v plenéru a v rámci výuky také navštěvujeme galerie a pořádáme výstavy děl našich studentů (dětí i dospělých).

Jaké techniky v ateliéru učíme?

 • KRESBU
  • uhlem
  • rudkou
  • tužkou
  • tuší
 • PASTEL (techniku na pomezí kresby a malby) – suchým i olejovým pastelem
 • MALBU
  • temperou, akrylem, akvarelovou a kvašovou malbu i olejomalbu
  • míchání barevných pigmentů
  • malbu na plátno
  • akční malbu – dripping a slash painting
  • malbu špachtlemi a jiné „neštětcové“ techniky
  • malbu na vodní hladině olejovými barvami a mramorování papíru
 • GRAFICKÉ TECHNIKY
  • tisk z výšky – polystyrénoryt, linoryt
  • tisk z hloubky – papíroryt, suchá jehla 
  • tisk z plochy – monotyp, tisk z koláže
  • šablonový tisk – sítotisk
 • KOLÁŽ, FROTÁŽ, MUCHLÁŽ a ASAMBLÁŽ
 • PROSTOROVOU TVORBU
  • objekty a sochy z různých materiálů (papír, přírodniny, textil, korálky atd…)
  • modelování ze sochařské hlíny
  • odlívání ze sádry
  • kašírování
 • kombinování technik

Lektorky

LEKTORKY

MgA. Bára Pertlová

MgA. Bára Pertlová

spoluzakladatelka, vedoucí ateliéru a lektorka

Vzdělání:
Textilní výtvarnictví na Střední průmyslové škole textilní v Brně
Ateliér malby pod vedením prof. Daniela Balabána, akad. malíře na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě
Pedagogika odborných předmětu na Pedagogické Fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě

Stáže:
studijní stáž na Akademii sztuk pieknych ve Varšavě v ateliéru malířství prof. Leona Tarasewicze
pracovní stáž na Akademii umení v Banské Bystrici, kde jsem učila figurální kresbu a působila jako asistentka vedoucího ateliéru ak. mal. Štefana Balásze.

Po studiu se kromě vlastní umělecké tvorby věnuji Ateliéru Kroužek.

Tvorba:
Nejčastěji maluji obrazy, ale v mé tvorbě se občas objevují i jiné formy jako objekt, instalace, animace nebo performance. Zajímají mě lidé a jejich vztahy, proto se v mých obrazech objevuje figura nebo její fragmenty, později se do mých obrazů dostal motiv květů, nejde však o zátiší, květina je spíše symbolem a má zobrazení figury zastoupit.

LEKTORKY

Magdaléna Pacáková

Magdaléna Pacáková

lektorka

Vzdělání:
Od roku 2018 studuji v Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Stáže:
2020 Akademie výtvarných umění v Praze - Ateliér grafiky I
2022 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Ateliér Textilní tvorby.

Tvorba:
Věnuji se malbě, grafice, šití, nebo videu. Baví mě dětská fantazie a vynalézavost, kterou se ráda nechávám inspirovat. Ve volném čase vedu skautský oddíl, studuji evoluční biologii a tetuju.

LEKTORKY

Mgr. Eliška Šachová

Mgr. Eliška Šachová

lektorka

Vzdělání:
Grafický design na Střední škole G.A.P. education
Kurz Arteterapie a artefiletiky v rámci studií na UJEP
Bakalářské studium: Výtvarná výchova pro pomáhající profese na Pdf UJEP
Magisterské studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Pdf UK

Již od studia na střední škole se věnuji výtvarnému vedení dětí. O současné době se hovoří jako o době vizuální, kdy se svět obrací k obrazu, proto si myslím, že je důležité u dětí rozvíjet vizuální gramotnost, primárně vidět a vnímat svět okolo nás.

Tvorba:
Ve své tvorbě se věnuji široké škále výtvarných výpovědí, například multimediální tvorba, performance a prostorová tvorba, kresba, malba a grafika.

LEKTORKY

Jantra Šímová

Jantra Šímová

lektorka

Vzdělání:
Střední a vyšší soukromá škola grafická v Jihlavě
Fakulta výtvarných umění v Brně, ateliér Kresby a grafiky
Od roku 2021 studuji na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Ilustrace a grafiky. Aktuálně jsem na stáži v ateliéru Sochařství.

Tvorba:
Věnuji se hlavně malbě akrylem a v poslední době hodně pracuji s akvarelem. Mé témata jsou úzce spjatá s přírodou. Zajímá mě jak domovská krajina, tak fantaskní a zasněné světy s vymyšleným příběhem. Čerpám z osobních prožitků, drobných činností a dobrodružství všedních dní. Ráda pracuji i nejrůznějšími grafickými technikami: od dřevořezu přes hlubotisk až po litografii.

LEKTORKY

Mgr. art. Jarka Korenčík

Mgr. art. Jarka Korenčík

lektorka

Vzdělání:
Střední škola užitkového výtvarnictví v Topoľčanech, obor keramika
Akademie umění v Banské Bystrici, Fakulta výtvarných umění, Katedra grafiky, Atelier volné grafické tvorby
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Doplňující pedagogické studium Po studiu jsem učila na Střední škole užitkového výtvarnictví, výtvarné předměty a teorii.

V současné době působím na výtvarných workshopech a v atelierech organizujících výtvarné kurzy pro děti.

Tvorba:
Ve své tvorbě využívám kresbu, grafiku, malbu, kombinované techniky a koláž. Vycházím z přírody, architektury a prvků, které mně obklopují a inspirují a které dál stylizuji do abstraktních tvarů. Ráda se vyjadřuji volnou, dynamickou kresbou, ale i strohými skicovitými liniemi. Věnuji se také fotografii, kterou spracovávám v další mojí tvorbě.
Baví mně tvorba s dětmi, rozvíjení jejich fantazie, vidění a kreativního tvoření. Jejich bezprostřední projev a lehkost bytí jsou pro mně velkou inspirací.

Dřívější členové provozu ateliéru: 

MgA. Michaela Bachoríková / spoluzakladatelka, vedoucí ateliéru a lektorka pro děti i dospělé

MgA. Miroslava Vitásková / lektorka pro děti 

Sofie Tobiášová / lektorka pro děti 

MgA. Erika Knoppová / lektorka pro děti

Mgr. art. Ema Stasová / lektorka pro děti i dospělé

 

 

 

 

Proč ateliér kroužek vznikl?

Projekt ateliér kroužek vznikl z lásky k umění a designu a také z touhy vystoupit z bubliny uměleckého světa, tzn. netvořit jen své umění, ale podělit se o vlastní zkušenosti z vlastního uměleckého vzdělání a praxe a propojovat umění s každodenním životem všech lidí – nejen nadaných, ale prostě všech, kteří o umění mají zájem a chtějí jej tvořit.

Chceme dětem i dospělým v ateliéru ukázat škálu možností jak umění dostat do svého života, co vše je umění a design a jaké jsou možné přístupy.

Naším mottem je, že chceme inspirovat děti i dospělé, ať se ponoří do toho co je baví a rozvíjí se v tom, protože to má smysl!

Jak se k nám přihlásit?

1. krok: vyplnění přihlášky
Nejprve prosím vyplňte naši přihlášku

2. krok: úhrada faktury

Když bude ve Vámi vybraném termínu stále volné místo, pošleme Vám fakturu k zaplacení kurzovného. Po jejím zaplacení, budete mít místo rezervováno.

Pokud bude kapacita daného kurzu zaplněna, nabídneme Vám jiný termín, který je aktuálně volný.

Chcete si náš kroužek nejdříve zkusit?

V přihlášce dejte do poznámky – „zkušební lekce“ a až podle Vaší zkušenosti se rozhodnete, jestli se přihlásíte na celé pololetí. Nebo je možné se na zkušební lekci objednat i telefonicky na 774 484 810 nebo přes mail kurzy@atelierkrouzek.cz.