Dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let

NOVĚ otevíráme kroužek pro nejmenší a to už od 2 let. Tento kroužek je pro děti v doprovodu jednoho dospělého, který je takovým jeho pomocníkem, je tam ten čas s ním, ale nechává jej tvořit co možná nejvíc samostatně a do samotného díla dítěte vůbec nezasahuje. Touto osobou nemusí být jedině maminka, může to být tatínek, babička, děda, chůva, teta, dospělý sourozenec, … to je na Vás. Na kroužku se dozvíte také rady a tipy jak tvořit s takto malými dětmi i doma. Stejně jako v ostatních našich kroužcích tak i v tomto praktikujeme prvky Montessori pedagogiky. A v tomto kroužku pro nejmenší děti je pro nás hlavním a základním bodem SVOBODA dětského výtvarného projevu.

Kroužek bude každou středu v 10:00 – 11:00 a začínáme 25. 3. 2020. Těšíme se na Vás!