ROZVRH

Rozvrh

PONDĚLÍ – ČTVRTEK  

15 – 16.30 hod /  děti 4 – 8 let 

17 – 19 hod. / děti 9 – 15 let  

PÁ – jen v liché týdny 

  15 – 17 hod. / Individuální a náhradní lekce.