Naše pravidla

1. Dotazy a připomínky:

Chcete-li se na něco zeptat ohledně našich pravidel, rozvrhu nebo kapacity kroužků, našeho ceníku a způsobu plateb, nebo máte-li nějaké připomínky k naši práci, tak se prosím obracejte na vedoucí kurzů Lenku Kamínkovou prostřednictvím emailu lenus.kaminek@gmail.com či telefonu 772 972 016.

2. Zmeškané lekce a náhrady:

Předem omluvené Vámi zmeškané lekce se nepřevádí do dalšího semestru, ale můžete si je nahradit kdykoliv v rámci daného semestru v jiný den nebo čas našeho rozvrhu. Omluvu zašlete formou sms přímo lektorce kroužku.

V případě odpadnutí lekce z naší strany Vám lekci nahradíme dle vzájemné dohody.

3. Oblečení a přezůvky:

V ateliéru jsou k dispozici košile na ochranu oděvu, ale i přesto si děti mohou ušpinit své oblečení a to někdy i od barev, které nelze vyprat. Proto prosíme, aby děti do kroužku chodily v oblečení, u kterého případná nehoda nevadí a děti mohly tvořit bez ostychu.

Přezůvky nejsou u nás podmínkou, ale v zimních měsících budeme rádi, když je dětem přibalíte.

4. Desky na obrázky:

Obrázky a výrobky dětí si prosím průběžně odnášejte domů (samozřejmě až po jejich zaschnutí). Doporučejeme nosit si na obrázky tvrdé desky.