Příměšťák

Příměstský tábor s papírovým divadlem kamishibai

                                                

pod výtvarným vedením Lenky Kamínkové

termín: 26 – 29 . 8 . 2019, vždy 9 -15 hod.

cena: 2600 Kč, včetně obědů a vytvarného materiálu

kde: ateliér na Poděbradově 413 v Modřicích

přihlásit se můžete na email: lenus.kaminek@gmail.com

pro děti 5-12 let

Hravý úvod do vyprávění formou papírového divadla, japonsky kamishibai. Kamishibai je vyprávěcí technikou, která spojuje slova, obrazy a živý přednes a jako taková je bránou do světa nejrůznějších příběhů, pohádek, mýtů a legend. Byly bychom rády, pokud by v dnešním, vizuálními vjemy přeplněným světě byl tento tábor malým ostrůvkem oživení orálně-vizuální tradice, jež podněcuje zvídavost, otevírá imaginaci a pomáhá dětem soustředit se na vznikající celek. Během táborového týdnu čeká na děti představení papírového divadla, seznámí se s jeho technikou, zpracují vlastní nebo námi připravený příběh slovy i ilustracemi, připraví si rám papírového divadla. Děti povedeme různými vypravěčskými hrami, budou si moct zkusit různé výtvarné techniky, tvoření uvnitř i venku, určitě nezapomeneme na pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Na závěr tábora připravíme představení papírového divadla vytvořeného dětmi a toto hotové dílo si mohou děti odnést domů. www.atelierkrouzek.cz