KURZ ZÁKLADY VÝTVARNÝCH TECHNIK pro mládež a dospělé

Kurz základů výtvarných technik je vhodný pro každého začátečníka či mírně pokročilého účastníka, který se chce seznámit s kreslířskými či malířskými postupy a je vhodný nejen pro dospělé, ale také pro mládež.

Kurz má edukační a studijní charakter, kde se na začátku seznámíte s nejzákladnějšími principy kresby (uhlík, rudka, tužka, pastel) a jejími výrazovými prostředky (bod, linie, tvar), jejichž kombinace Vás dovede k osvojení si dovednosti přepisu viděné skutečnosti jednoduchých předmětů nebo souborů předmětů – zátiší.

Zátiší jako námět nabízí širokou škálu základů kompozice, perspektivy, barvy a anatomie předmětu, které Vám poskytne zkušenosti k dalším tradičním žánrovým disciplínám – portrét, krajina, atd…
Se složitějším námětem se společně přesuneme k malbě – teorie, míchání barev, technice akrylu či oleje.

Budeme Vám naslouchat a snažit se vyhovět Vašim požadavkům. Na základě kolektivních nebo individuálních konzultací společně zjistíme, která technika je pro Vás to „pravé ořechové“ a kterou v budoucnu můžete rozvíjet. Klademe si za cíl Vás na kurzu seznámit s širokou oblastí umění, ve kterém si každý může vybrat díky své krásné různorodosti.

V ateliéru je k dispozici ZÁKLADNÍ VÝTVARNÝ MATERIÁL V CENĚ: papíry, tužky, uhly, rudky, pastel, temperové barvy a ke konci kurzu i jedno malířské plátno. V ceně kurzu pak nejsou: olejové či akrylové barvy s jejichž pořízením Vám na kurzu poradíme.