O KROUŽKU / PŘIHLÁŠKA

Výtvarný kroužek

určen pro děti od 4 do 15 let

Ve skupině je malý počet dětí, který zajišťuje individuální přístup lektorky ke každému z nich, proto mohou být v kroužku společně mladší i starší, začátečníci i pokročilé děti.

Děti předškolního věku mají velkou míru fantazie a mají potřebu ji projevovat, proto je necháváme tvořit převážně volně (malovat, kreslit, modelovat) a poskytujeme jim tak prostor k sebevyjádření. Na lekcích se naučí základy, které pak využijí v další nejen výtvarné činnosti jako například míchání barev, stříhání, lepení, plošnou i prostorovou tvorbu.

U starších dětí se snažíme podporovat kreativitu, jejich samostatné výtvarné uvažování a sebevědomí. Děti se učí kreslit a malovat podle skutečnosti (zátiší, busta, autoportrét, plenér). Učí se správně vnímat a tvořit kompozici, barevnost, světlo, prostor a výtvarný výraz. Na lekcích tvoří obrazy na zadaná i vlastní témata a náměty, která se učí originálně zpracovávat.

Děti tvoří jak samy, tak na společných dílech.

Na lekcích si děti osvojují výtvarné techniky jako například:

 • KRESBU uhlem, rudkou, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem
 • MALBU temperou, akrylem, akvarelovou a kvašovou malbu i olejomalbu
 • míchání barevných pigmentů
 • malbu na plátno
 • akční malbu (dripping a slash painting)
 • malbu špachtlemi a jiné „neštětcové“ techniky
 • malbu na vodní hladině olejovými barvami a mramorování papíru
 • GRAFICKÉ TECHNIKY – tisk z výšky, sítotisk, monotyp, muchláž
 • koláž, frotáž
 • PROSTOROVOU TVORBU – objekty z papíru, modelování ze sochařské hlíny, odlívání ze sádry, kašírování
 • kombinování technik

Někdy také navštěvujeme galerie a když je hezky, tak malujeme v plenéru.

V ateliéru jsou k dispozici košile na ochranu oděvu, ale i přesto si děti mohou ušpinit své oblečení a to někdy i od barev, které nelze vyprat. Proto prosíme, aby děti na výtvarku chodily v oblečení, u kterého případná nehoda nevadí a děti mohly tvořit bez ostychu :-).

 


Přihláška

Ve výběru termínů v přihlášce si prosím vyberte, který z volných termínů (den a čas), Vám nejvíce vyhovuje.